Algemene Voorwaarden

Hier dienen u en uw hond aan te voldoen voordat u uw hond kunt laten deelnemen aan onze uitlaatservice.

 • Uw hond dient gezond te zijn.
 • Uw hond dient jaarlijks de cocktail en kennelhoest inenting te krijgen.
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen wormen, teken en vlooien.
 • Uw hond dient sociaal te zijn met mens en dier.
 • Uw hond dient het commando “HIER” te kennen. 
 • Bij ziekte en loopsheid kan uw hond niet mee met onze reguliere wandeling. 
 • U dient een (besmettelijke) ziekte of loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk aan ons te melden. 
 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt tenminste 24 uur van te voren af te bellen of per mail af te zeggen. 
 • U dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben waarop uw hond is meeverzekerd.  
 • U blijft aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt.
 • Wandel&Zo is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond. Wandel&Zo zal uw hond zo schoon mogelijk achter laten.  
 • Wandel&Zo is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekte, kreupelheid, infecties of eventueel verlies en het overlijden van uw hond. 
 • Wandel&Zo loopt met uw hond op de afgesproken tijden. 
 • Wandel&Zo loopt gemiddeld een uur met uw hond (mits die met de roedel mee-loopt), tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. 
 • Wandel&Zo handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar de dierenarts. De kosten hiervan blijven voor de eigenaar.
 • Bij een weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen. Bij extreme hitte worden de uitlaattijden aangepast.
 • Wandel&Zo heeft te allen tijde het recht haar dienstverlening op te zeggen. Reeds betaalde gelden worden terug betaald.
 • U hebt het recht te allen tijde op te zeggen. Reeds betaalde gelden worden niet terug betaald.
 • U dient Wandel&Zo van een huissleutel te voorzien zodat wij uw hond kunnen ophalen.
 • De afgegeven huissleutel wordt aan Wandel&Zo overhandigd na het wederzijds ondertekenen van deze algemene voorwaarden. Tevens dient een sleutelcontract door beide partijen te worden ondertekend.
 • Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur op het rekeningnummer van Wandel&Zo te Arnhem, onder vermelding van het factuurnummer. Betalingen dienen voorafgaand aan de wandeling(en) te geschieden.
 • Bij het niet nakomen van de financiële afspraken heeft Wandel&Zo het recht uw hond uit te sluiten van de wandeling.